Här finns lite av varje som kan ha ett värde för dig som är intresserad av jämställdhetsfrågor och dylikt.Sluta försöka göra barn könsneutrala (artikel i Aftonbladet)


Psykolog Alf B Svensson: Vi måste behandla pojkar och flickor olika – för att ge dem samma chans i livet.Genusläror styr svenska högskolor och universitet


Emma Jaenson: Varför låter vi genusteorier med skakig vetenskaplig grund härja fritt på högskolan? (DT)När genusideologi går före vetenskap


Krönika av Olof G Hedengren: Andra länder ser med roat överseende på vår genusforskning."En" och "hen" och språkaktivister


Lars-Gunnar Andersson går i clinch med några trendiga pronomen. (GP)Lika möjligheter istället för lika utfall


Elise Claeson: De feministiska genusmyter som kopplat ett stadigt grepp om svenska politiker utgår från att män och kvinnor är lika och därför borde uppföra sig lika. Men undersökningar visar att kvinnors livsmål, värderingar och ambitioner skiljer sig tydligt från mäns. (Svensk Tidskrift)Lönediskriminering inte något utbrett problem


Man kan tycka att löner är ojämställda hur mycket man vill. Men när man jämför människor med likartade arbetsuppgifter på samma företag, skiljer det ganska lite mellan manliga och kvinnliga löner. Detta upptäckte forskarna Eva Meyerson och Trond Petersen redan på 1990-talet. (DN/WebArchive)Jag vill inte förminska mig som kvinna


Debattör Sussi Nilsson vill ha jämställdhet, men tycker att dagens feminism handlar för mycket om att framställa kvinnor som offer och män som förtryckare. (AVFM/WebArchive)Hur ska vi få fler killar att engagera sig i jämställdhetsfrågor? Kanske genom att anpassa jämställdhetsdebatten så att den passar killar lika bra som tjejer. (PDF-fil)Kolla gärna in facebook-grupperna Jämställdism och Jämställdisterna som försöker göra jämställdhetsdebatten mer nyanserad och rättvis.